Sulejman Ugljanin: Ako Bošnjacima otmu BNV, naš narod će nestati (Video)

--- Preuzmite android aplikaciju Sandzaklive portala ---

Na skupu koji je održan u hotelu Vrbak u Novom Pazaru predstavljeni su kandidati za većnike sa liste “Bošnjačko jedinstvo dr Sulejman Ugljanin” za Bošnjačko nacionalno veće kao i program koji su kandidovali na ovim izborima.

Na ovom skupu je istaknuto da su Bošnjaci narod koji ima mnogo nerešenih pitanja i problema i da im se pokušava osporiti nacionalni identitet, što je, kako je rečeno, pokušaj asimilacije.

Profesor dr Sead Šemsović, kandidat za većnika ove liste, rekao je da se BNV u svom kontinuitetu dužem od tri decenije uspešno izborilo sa nizom iskušenja i da je odgovorno predstavljalo Bošnjake Sandžaka. Posebno se, rekao je on, mogu istaći uspesi BNV iz oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i javne upotrebe bosanskog jezika i pisma.

-Pored ovih oblasti BNV je uspešno rešilo brojna identitetska pitanja Bošnjaka, kakva su Dan Bošnjaka, zastava, himna, što su tek temelji za buduća unapređenja ostvarivanja prava sandžačkih Bošnjaka u Republici Srbiji. Bosanski jezik je ušao u upotrebu na prostoru Republike Srbije za potrebe popisa stanovništva 2002. godine, nakon čega je Bošnjačko nacionalno veće uvelo izborni predmet pod naslovom Bosanski jezik s elementima nacionalne kulture te je 20. oktobra 2004. godine održan prvi čas bosanskog jezika u Sandžaku, nakon stoljeća od ukidanja ovoga imena iz javne upotrebe. Od školske 2012/13. školske godine BNV uvodi celovito obrazovanje na bosanskom jeziku u prvom i petom razredu osnovne škole te prvom razredu srednje škole, da bi u naredne četiri godine – zaključno sa školskom 2015/16. kompletiralo obrazovanje u ova tri obrazovna nivoa, rekao je on.

Dodao je da je već od 2016/17. godine BNV uspešno realizovalo prvi završni ispit iz bosanskog jezika za male maturante nakon završene osmogodišnje škole na bosanskom jeziku.

-Trenutno je u pripremi kompletan materijal za potrebe Državne mature za svršenike gimnazija i srednjih stručnih škola u obrazovanju na bosanskom jeziku. Nakon skoro sasvim zaokruženog sistema obrazovanja na bosanskom jeziku BNV je uspešno proizvelo projekt Interpretacije iz bošnjačke književnosti, iz kojeg su do sada izašle dve knjige: Usmena proza Bošnjaka Seada Šemsovića i Poezija Bošnjaka 20. i 21. veka Nehrudina Rebihića, dok je knjiga Usmena proza Bošnjaka Amire Dervišević u pripremi za štampu, rekao je on i dodao da je ukupan broj učenika koji se školuju na bosanskom jeziku, na svim nivoima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, veči od 16 hiljada.

Prvi na listi dr Fuad Baćićanin rekao je da je BNV u aktuelnom sazivu kampanjom za popis stanovništva pokazalo da je istorijska regija Sandžak kuća Bošnjaka.

-Sandžak je kuća Bošnjaka koji ovde žive ali i Bošnjaka koji su trenutno u dijaspori. Tu smo da se predstavimo, a ustvari naše predstavljanje traje od osnivanja BNV. Uradili smo mnogo u mnogo teškim uslovima, sve smo to mi i sve je to naš život. Mi drugi, paralelni, život nemamo. Imamo ovaj jedan koji je život dostojanstvenog Bošnjaka. Rađamo se, živimo i umiremo kao Bošnjaci. Potomci smo starog evropskog bošnjačkog naroda i jasno naglašavamo da ćemo čuvati naš bošnjački nacionalni, islamski verski i sandžački regionalni identitet našeg naroda, rekao je dr Baćićanim i dodao da nosioci ideje za bošnjačko jedinstvo 31 jednu godinu hrabro, dostojanstveno i odgovorno zastupaju interese Bošnjaka.

– Pored pritisaka, jakih udaraca na naše porodice, pored hapšenja i političkih procesa koji su se nad nama sprovodili, mi hrabro i dostojanstveno zastupamo interese bošnjačkog naroda. Rahmetli Alija Izetbegović je rekao “Svaki narod mora sam da izbori slobodu ili će nestati. On mora u sebi da nađe snage, a da bi to mogao, prvo treba da zna kako se zove, odakle potiče i šta mu je prošlost, sadašnjst i budućnost, rekao je on.

Baćićanin je kazao da Bošnjaci znaju ko su, kako se zovu, koji im je jezik i da nikome zlo nisu učinili.

-Znamo svoju istoriju i šta nam je budućnost. Imamo jedinstven i zajednički cilj, rešavanje statusa Bošnjaka i Sandžaka, zaštita interesa i stepena prava i sloboda Bošnjaka, afirmacija bošnjačkog nacionalnog identiteta. Kandidati sa naše liste nemaju nikakve partijske pozicije i bave se isključivo nacionalnim pitanjima Bošnjaka, rekao je on.

Aktuelna predsednica BNV, dr Jasmina Curić, kazala je da je ovo telo osnovano 1991. godine  kada su Bošnjaci pripadali jednom nacionalnom pokretu i kada ih je vodila zajednička ideja.

-Ta ideja nas je obavezala na bošnjačko jedinstvo i ona je interes svakog Bošnjaka. Nosioci smo ideje od 1991. i zato se naša lista zove “Bošnjačko jedinstvo.” Cilj je da BNV nastavi da brani interese bošnjačkog naroda ali i prava i interese svakog Bošnjaka pojedinačno. Uklonićemo sve prepreke koje nam stoje u nameri da izgradimo Sandžak u kojem će Bošnjaci biti ravnopravni, u kojem će Bošnjaci policiju i vojsku doživljavati kao svoju. Nećemo dozvoliti da se odluke o BNV donose u Beogradu. U ovoj kampanji pitaju nas za program, a on je odavno spreman i mi ga živimo našim životima i pokazujemo ga našim primerima. Još snažnije ćemo se boriti za delotvorno učešće Bošnjaka u državnim intitucijama, rekla je ona i dodala da će ova lista iskoristiti sve kapacitete koje pružaju evropske integracije i u tom pravcu tražiti promenu državnih simbola, himne, grba i zastave kako bi ih Bošnjaci doživljavali kao svoje.

-Pitaju nas zašto se lista zove “Bošnjačko jedinstvo”, a mi im kažemo zato što je bošnjačko jedinstvo preduslov opstanka Bošnjaka u Sandžaku i zato što podeljeni Bošnjaci služe drugima. Neki kasne tri decenije ali su dobrodošli i od nas će naučiti kako se iskreno i ponosno brane interesi Bošnjaka. Drugi kažu da hoće da oslobode BNV, a ja ih pitam od koga i za koga? Večeras stojim ponosno i uzdignuta čela jer sam tokom mandata radila pošteno i vredno. Mnogo je ostvarenih rezultata iza nas. Imamo još dosta toga što zajedno treba da uradimo i potrebna nam je vaša podrška 13. novembra. Potrebno je da kažete i sebi i drugima “Ja hoću da glasam za one koji su se dokazali kao iskreni borci za bošnjačka pitanja.” Na kraju, citiraću oca bošnjačke nacije, rahmetli Aliju Izetbegovića koji je rekao “Čuvajte i očuvajte svoju naciju, ime Bošnjak, veru i tradiciju jer se gubitak identiteta plaća ropstvom i poniženjem.”

Predsednik SDA Sandžaka dr Sulejman Ugljanin rekao je da BNV, u skladu sa Ustavom i Zakonom o nacionalnim većima, ima pravo da samostalno, bez mešanja sa strane, zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mere o svim pitanjima koja su vezana za položaj i status naroda.

-Ovi kandidati, to vam garantujem jer ih dobro poznajem, neke od svog rođenja, mogu da vode ovu državu, i Srbiju, i Crnu Goru i mnoge druge. Čuli smo njihov program i ciljeve koji su zajednički za sve Bošnjake i podstiču na jedinstvo. Probelemi i zahtevi Bošnjaka su jedinstveni bez obzira na političku pripadnost, starosnu dob Ili neko opredeljenje. Političke stranke imaju svoje interese i programe i one podstiču na podele i skuobe. Ovi ljudi, koji će u naredne četiri godine voditi BNV su ozbiljni, pošteni, obrazovani, stručni i moralni i oslobođeni su svih partijskih obaveza i svih koalicionih ucena, materijalno stabilno obezbeđeni i porodični ljudi. Oni su samostalni i nacionalno svesni, kao i politički odgovorni, bez da im neko diktira iz Vlade ili koalicioni partneri vladajuće strukture koji su se kandidovali da otmu BNV i stave ga pod kontrolu. To ne može, rekao je Ugljanin.

On je istakao da će Bošnjaci svakog ko im dobro učini “držati na vrh glave.”

-Vučić hoće preko dve udice da Vlada Bošnjačkim nacionalnim većem, hoće otovoreno da otmu Bošnjacima BVN. Ako se to desi Bošnjaci će nestati. Ovi ljudi su dokazali da su nepotkupljivi, niko ne može da im naredi bilo šta. I šta je najvažnije? Oni su sposobni i politički zreli da nastave političku ideju na kojoj je BNV osnovano 1991. godine. Oni predstavljaju kontinuitet i zato je SDA, znajući njihov program i ciljeve, odlučila da ih podrži, uz obavezu da im se niko partijski ne meša u rad. Ako tako budu radili Allah će im pomoći, rekao je Ugljanin.

Tokom predstavljanja programa i kandidata rečeno je da će se izborna lista „Bošnjačko jedinstvo dr Sulejman Ugljanin” zalagati za ostvarivanje svih individualnih i kolektivnih prava Bošnjaka koja su garantovana Ustavom Republike Srbije, kao i za potpunu reformu zakonodavstva u oblasti prava i sloboda manjinskih naroda.

Jedan od ciljeva ove liste je i prenošenje osnivačkih prava ustanova od posebnog značaja za Bošnjake na BNV.

Takođe, ciljevi liste „Bošnjačko jedinstvo dr Sulejman Ugljanin“ su i ostvarivanje prava Bošnjaka na obrazovanje na bosanskom maternjem jeziku i pismu u obrazovno-odgojnim ustanovama na osnovu prava stečenog rođenjem, bez obaveze dodatnog izjašnjavanja, kao i osnivanje Javnog medijskog servisa na jezicima manjinskih naroda i Fonda za besplatne udžbenike za nastavu na bosanskom jeziku.

Ciljevi ove liste su i usaglašavanje nacionalne strukture zaposlenih u sudstvu, tužilaštvu, policiji i drugim državnim organima i službama sa javnim ovlašćenjima u Sandžaku sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama, poništenje političke dobiti ostvarene genocidom u BiH, rasvetljavanje i procesuiranje svih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku u periodu od 1990. do 2000. godine, kažnjavanje odgovornih i podizanje dostojnog spomen obeležja žrtvama državnog terora u Sandžaku, kao i nastavak realizacije projekta „Program povratka i održivog opstanka prognanih i interno raseljenih Bošnjaka opštine Priboj.

Lista “Bošnjačko jedinstvo dr Sulejman Ugljanin” zalaže se i za donošenje Zakona o lustraciji, usvajanje Rezolucije o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, utvrđivanje obaveze Narodnoj skupštini Republike Srbije i skupštinama lokalnih samouprava da najmanje jednom godišnje razmatraju izveštaj o položaju i stepenu ostvarivanja prava manjinskih naroda, kao i za uspostavljanje politike reciprociteta, kao pravičnog mehanizma, u cilju harmonizacije odnosa među narodima na prostoru bivše SFRJ.

Ova lista zalaže se i za sprovođenje ustavnih reformi sa ciljem da se Bošnjacima Ustavom Republike Srbije utvrdi status naroda, a bosanskom jeziku i pismu ravnopravan status sa srpskim jezikom i pismom, kao i za sprovođenje ustavnih reformi na principima regionalizacije i decentralizacije radi uspostavljanja političke i teritorijalne autonomije Sandžaka, u skladu sa demokratskom i slobodno izraženom voljom građana Sandžaka na Referendumu o autonomiji Sandžaka, održanom 25, 26. i 27. oktobra 1991. godine.

Cilj ove liste je i punopravno članstvo Republike Srbije u EU i NATO, obezbeđivanje prava Bošnjacima Sandžaka da uspostavljaju i razvijaju sve vrste odnosa i saradnje sa Bošnjacima Bosne i Hercegovine, koji ne mogu biti manjeg obima od specijalnih i paralelnih odnosa i saradnje srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine sa svojim matičnim narodom u Srbiji, kao i za promenu sadržaja i izgleda himne, grba i zastave Republike Srbije, kako bi je svi narodi koji žive u ovoj zemlji osećali svojom.

(Infolid)

Preuzmite android aplikaciju Sandzaklive portala Brža, modernija, preglednija...
0 0 votes
Article Rating
5 Comments
Najviše glasova
Najnoviji Najstariji
Inline Feedbacks
View all comments
Neko
Neko
3 mjeseci ranije

hoće otovoreno da otmu Bošnjacima BVN. Ako se to desi Bošnjaci će nestati.”…

Ovaj covjek sve otvorenije ide u velike grijehe. Kaze jednom “ova zastava vas je spasila”… sada su oni ti, koji ce nas spasiti, inace cemo nestati.
Dal je neko njemu kazao da je Allah taj koji nas spasava a ne njegova zastava, koju pljune kad treba, te ode sa tim istim Vucicem, Dacicem u vladu, pa se onda nudi novu vladu Vucicu – tome 100 za 1 a ovamo stavlja sebe u poziciju spasioca a Allah je taj, koji nas spasava, nije Suljo, niti neko drugi.
Ako se mi odmetnemo od islama, i pocnemo se otimati za zastave, Allah ce nas poniziti, ili cak dozvoliti da nestanemo….

Puko covek definitifno, kako bi sacuvao vlast, ulazi u velike grijehe, spreman je na sve…a njegovi ljudi pljackaju jadni Tutin skoro 30 godina, Pazar i Sj su pljackali, podrzavao je covjeka na celu Sjenice, koji je snimao porno filmove, nasrtao tudje zene…
Allah da sacuva, postali su zlo…

Neko
Neko
3 mjeseci ranije
Odgovor za  Neko

I da, sad ce Suljovi munafici da kazu “eee a muftija”….cime li bi pravdali ove gluposti, ovakve vjerski sporne izjave, one pljacke da nije (bilo) Muftije!!??
Ali licemeri, munafici uvijek nadju nesto….samo kako bi pobegli od teme….

M......
M......
3 mjeseci ranije
Odgovor za  Neko

Ili će se praviti da ne vide tvoje komentare Allah te nagradio od tebe može samo dobro da se nauci

Tutin321
Tutin321
3 mjeseci ranije
Odgovor za  Neko

E ako nam od njega zavisi opstanak,onda ne zasluzujdmo da postojimo kao narod.Licemjer,šta drugo reci?Agituje da se pišemo kao Albanci po selima Pešteri.Naka objasni potrošene pare na navodne SANDZAČKE IGRE,koje se godinama ne održavaju.A koliko je tih fiktivnih računa,to samo bog zna.Siguran sam,ako im se BNV uzme,nestace oni,jer drugo zanimanje nemaju,osim pljačke ovog napacenog naroda.

Sulejman Veličanstveni
Sulejman Veličanstveni
3 mjeseci ranije

Sad će munafici, cinkatori, srpske sluge, doušnici DB-a, i razno-razne šuše napadati SDA i Sulja iz svih mogućih “oružja”, pri tom neće izgovoriti ni jednu jedinu istinitu činjenicu, samo će lagati i naglabati izmišljotine, a neće reći da je on izdejstvovao nacionalne simbole, zastavu, himnu, nacionalne blagdane, uveo bosanski jezik u śkolama, dok svi ostali političari, bivši muftija, njegov sin danas, Rasim, Đerlek, i svi njihovi “obožavaoci”, zdušno se trude da se bosanski izbaci iz škola, zastavu su palili, i govorili da nama ona ne treba, itd. Sećamo se bojkota popisa prije 10 godina kada su ga neki bojkotovali, a danas ko bajagi savjetuju kako da se pišemo, a mi smo sve to znali i prije 30 godina, za razliku od njih koji su to saznali tek prekjuče. Sad ti isti po želji srpskog režima pokušavaju uzeti BNV, da bi poništili sve što je do sad urađeno po pitanju nacionalnih interesa, samo zato da bi se šepurili po BG i po režimskim televizijama, uradiće ono što Kadirov radi u Čečeniji.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error:
5
0
Voljeli bi čuti vaše mišljenje, molim vas komentarišitex

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker