Sandžak – Osman se žali da ne može da prođe, Vojko tvrdi da je put njegov

--- Preuzmite android aplikaciju Sandzaklive portala ---

Nova Varoš – Kamenolom u Bistrici kod Nove Varoši dospeo je na sud zbog pristupnog puta.

kamenolomprepreke

„Složna braća Zoran i Nele” Vojka Purića sigurna su da je drum njihov, dok Osman Ćatić navodi da je to džada od opšteg interesa i da ima pravo prolaska. Tako je došlo do nesporazuma dvojice privrednika iz Starog Vlaha, koji nikako da dođu do dogovora.

{module Oglas 2019 – U članku 1}

Redakciji Glasa zapadne Srbije javio se, najpre, Osman Ćatić, opisujući do pojedinosti o čemu je reč…

OSMAN vojko puric duplex

Ugovorom o kupoprodaji od 08. 03. 2018. godine preduzeće doo „Alfa trans” iz Prijepolja kupilo je od preduzeća „Jelen Do”, doo iz Jelen Dola (opštini Požega), zemljište i opremu u mestu Gornja Bistrica kod Nove Varoši. Sa opštinom Nova Varoš „Alfa trans” doo zaključuje ugovor o zakupu zemljišta na katastarskoj parceli broj 2855, upisane u listu nepokretnosti broj 628 KO Bistrica, kao javna svojina opštine Nova Varoš, na period od 10 godina.

Od Ministarstva rudarstva i energetike „Alfa trans” doo dobija saglasnost za eksploataciju krečnjaka na ležištu Gornja Bistrica broj 310 – 02 – 00621 / 2018 – 02 od 23. 05. 2018. godine.

{module Oglas 2019 – U članku 0}

Ćatić dalje tvrdi da je od strane Republičkog sekretarijata za saobraćaj data saglasnost ranijem korisniku, preduzeću „Ratko Mitrović” za izgradnju prilaznog puta na glavni put kod kamenoloma broj 344 – 128 / 72 – 04 od 12. 05. 1972. godine.

„Put je koristio prodavac, nastavili smo da koristimo i mi a taj prilazni put do kamenoloma je SO Nova Varoš svojim rešenjem proglasila da je od opšteg interesa zbog otvaranja kamenoloma i eksploatacije kamena na parcelama ranije 74 /24, 74 /25, 77/2 i 77/3, koje su sada objedinjene kao katastarska parcela broj 2855”, tvrdi Ćatić.

Međutim, prema Ćatićevim navodima od početka radova njegovo preduzeće naišlo je na probleme od strane Vojka Purića, vlasnika preduzeća „Složna braća Zoran i Nele”, koji je otkupio zemljište kroz koje prolazi put do kamenoloma.

„Prvo je stavljao prepreke na prilazni put, postavio bager i onemogućio prolazak kako meštanima tako i našem preduzeću. Posle toga Vojko Purić je na isti put kipao zemlju kako bi nam onemogućio prolazak tim putem”, ističe Ćatić.

Kulminacija je, kaže on, bila 29. novembra ove godine, kada je, „Purić bagerom iskopao kanal širine tri metra i dubine oko pola metra ispred vage za merenje kamiona” i to na delu parcele koja se, po Ćatićevim tvrdnjama ne vodi na Purića.

{module Oglas 2019 – U članku 2}

„Ovim je mom preduzeću onemogućeno obavljanje prodaje frakcije jer kamioni nisu u mogućnosti da priđu vagi i izvrše merenje kamiona kupaca. Zbog svega ovoga pokrenuti su brojni sudski postupci, podnete krivične prijave, kao i parnična tužba za naknadu štete izgubljene dobiti”, naglašava Ćatić i ističe da je pokušao da se sa Purićem dogovori da zajednički reše ovaj problem bez suda, ali da je Purić to odbio.

Potražili smo viđenje i Vojka Purića koji je takođe presavio tabak i obratio se sudu.

Purić: To je moja zemlja i imam pravo da zabranim prolaz kroz moj posed

Vlasnik preduzeća “Složna braća Zoran i Nele” Vojko Purić, tvrdi da je zemljište kroz koje prolazi sporni put kupio i uredno isplatio prethodnom vlasniku, te da je njegovo pravo da štiti sopstveni posed.

“To je moja zemlja i ja jednostavno nedam da mi se tuda prolazi. Tačno je da su me Ćatići tužili, ali je ta tužba odbačena od strane Privrednog suda u Užicu kao neosnovana jer je imovina moja, a Ćatići imaju alternativni put kojim mogu da dođu do kamenoloma. U kakvom stanju je taj put mene ne interesuje, njima ako treba neka ga privedu nameni”, izričit je Purić.

On takođe ističe da je čak i vaga za merenje kamiona na njegovom zemljištu i da je naložio prijepoljskom Alfa transu da je ukloni u zakonski propisanom roku.

Upitan da li je ikako bilo moguće da se dogovore mimo suda Purić kaže da to nije moguće, “jer Ćatići krše zakon, a ko krši zakon mora na sud”.

Pravni zastuppnik tuženog preduzeća ,, Složna braća Zoran i Nele” doo, advokat iz Užica Đorđe Drobac, radi smetanja državine, dostavio nam je rešenje Privrednog apelacionog suda iz Beograda kao drugostepeno doneto 28. marta ove godine. Tu se navodi da sud odbija kao neosnovanu žalbu tužioca ,,Alfa trans” iz Prijepolja i potvrđuje rešenje Privrednog suda u Užica iz 30. 01. 2019. U drugom stavu navodi se da se odbija, kao neosnovan zahtev tuženog kojim je tražio naknadu troškova drugostepenog postupka.

U obrazloženju ovog rešenja stoji:

,,Prvostepenim rešenjem u stavu I izreke, odbijen je tužbeni zahtev tužioca, kojim je tražio da je tuženi smetao tužioca u mirnoj, faktičkoj i nesmetanoj državini korišćenja dela KP 2864 KO Bistrica, za prolaz teretnim i putničkim motornim vozilom u svako doba dana i godine, na taj način što je dana 06. 03. 2018. godine, putničkim vozilom marke Mercedes Benz registarske oznake NV 007-VP preprečio put, a dana 14. 03. 2018. godine u večernjim časovima, na istom putnom pravcu, postavio bager koji nema registarsku oznaku i koji na sebi nema nalepnicu ,, Zlatar putevi” DOO i na taj način onemogućio prolaz tužiocu sa svim vrstama vozila ka povlasnoj parceli 2855 KO Bistrica, što je tuženi dužan priznati i u roku od osam dana, ukloniti sve prepreke i omogućiti tužiocu nesmetano korišćenje putnog pravca preko KP 2864 KO Bistrica i u buduće se uzdržavati od ovakvog ili sličnog smetanja, sve pod pretnjom prinudnog izvršenja; stavom II izreke, odbijen je predlog za određivanje privremene mere tužioca, kojim je tražio da sud naloži tuženom da, sa dela KP 2864 KO Bistrica, ukloni bager koji nema registarsku oznaku i koji na sebi ima nalepnicu ,, Zlatar putevi” DOO, kojim je preprečio put i onemogućio tužioca u nesmetanom korišćenju dela puta, koji prelazi preko parcele 2864 KO Bistrica, te je u stavu III izreke, obavezan tužilac da tuženom, na ime troškova parničnog postupka, plati iznos od 123. 000 dinara…

Ispitujući zakonitost i pravilnost prvostepene odluke, na osnovu odredbe člana 402. u vezi člana 386. Zakona o parničnom postupku, Privredni apelacioni su je našao da žalba tužioca nije osnovana”.

Ovih dana usledila su i nova postupanja u ovom slučaju. Tako je direktor preduzeća ,,Složna braća Zoran i Nele” prekjuče, 2. decembra izvestio Ministarstvo građevinarstva – sektor za inspekcijski nadzor da je postupio po zahtevanom rešenju od 20. novembra.

,,Obaveštavamo vas da smo postupili po vašem rešenju i izvršili uklanjanje iskipanog materijala i kamenih blokova sa putne KP 3020 KO Bistrica Nova Varoš, u zoni priključka nekategorisanog puta. Pošto iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti da vam pošaljemo fotografije sa lica mesta, potrebno je da od nadzorne službe JP ’Putevi Srbije’ zatražite proveru da je izvršeno uklanjanje iskipanog materijala i kamenih blokova sa državnog puta”.

Međutim, istog dana, dakle prekjuče pravni zastupnik “Složne braće Zoran i Nele” uputio je dopis privrednom društvu ,,Alfa trans”, gde stoji:

,,Postupajući po nalogu privrednog društva ’Složna braća Zoran i Nele’ vlasnika KP 2864 KO Bistrica, uz poziv na odredbu člana 37. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa molim vas da sa predmetne KO uklonite bespravno izgrađeni objekat vage i kućice za vagu u roku od 30 dana, odnosno najkasnije do 03. 01. 2020, kako bi izbegli nepotrebne sudske i druge troškove uklanjanja. Za slučaj da ne izvršite napred navedenu obavezu, dana 03. 01. 2020. ustaćemo sa tužbom i zahtevom za izvršenje te obaveze pred nadležnim sudom”.

Reč je inače o dvojici poznatih privrednika iz starovlaškog kraja i mogućno je da će i bez suda postići neki sporazum.

Glas zapadne Srbije

Preuzmite android aplikaciju Sandzaklive portala Brža, modernija, preglednija...
Subscribe
Obavijesti o
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Voljeli bi čuti vaše mišljenje, molim vas komentarišitex

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker