Stranka demokratske akcije Sandžaka u cilju uspostavljanja jedinstvenog adresnog registra u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji sačinila je projekat naziva ulica, trgova i naseljenih mesta na prostoru Sandžaka, saopšteno je iz te stranke.

sda slika 

Pre stavljanja u proceduru za usvajanje, predlog projekta je dostavljen skupštinama lokalnih samouprava u Sandžaku sa ciljem da se svi građani upoznaju sa detaljima projekta.

”Skupština opštine Tutin je prva sandžačka opština koja je stavila na dnevni red ovaj prijedlog odluke i tako omogućila svim svojim građanima da zajedno sa svojim legitimnim predstavnicima u lokalnom parlamentu uzmu aktivno učešće u donošenju odluke prije stavljanja u administrativnu proceduru.

Nazivi ulica, trgova i naseljenih mjesta predstavljaju ličnu kartu svakog grada, čuvaju tragove historijskih okolnosti, civilizacijskih i kulturnih prožimanja, te govore o njenom aktuelnom političkom i strateškom opredjeljenju.

SDA Sandžaka zahtjeva da i ostale lokalne samouprave u Sandžaku stave na dnevni red Skupštine prijedlog ove odluke i omoguće svim svojim građanima da se upoznaju sa suštinom ove odluke i učestvuju u njenom donošenju” saopšteno je iz SDA Sandžaka.