sfghjksdfgrthjz

Vlasnik škole rekao je policiji da vodi islamsku školu, no policija tvrdi kako nema dokaza da se škola zapravo koristi kao vjerski objekt.

"Skupina dječaka, starih oko 13 godina, oslobođena je nakon što je policija saznala da se djeca drže u lancima", rekao je Sabo.

Policija je privela i ispitala šest nastavnika i vlasnika škole. Sabo je kazao da su neki dječaci bili okovani i stavljeni u skučen prostor. Dječaci nisu bili neprijateljski raspoloženi i nije bilo razloga da ih se tako drži. 

sasdfgrthzjgdsfghj
Zatočenici su imali i ožiljke na tijelima, a policiji su rekli da su bili i seksualno zlostavljani.

"Imali su ožiljke i tragove mučenja i nasilja. Kazali su da ih treba spasiti iz tog objekta", rekao je Sabo.

Policija sarađuje s državnim vlastima kako bi dječake i muškarce ponovo spojila s njihovim porodicama. Neki od zatočenika, koji su bili iz susjednih zemalja, uključujući Burkinu Faso i Mali, rekli su da su ih u školu doveli njihovi roditelji.

sdfghjhhgfdfghjkl

ASDFGRTHFGDSDASDFGHJGFDS

Izvor:Klix