SDA Sandžaka - Mora se postaviti jasna razlika između čestitog srpskog naroda i velikosrpske ideologije

Izvršni odbor Stranke demokratske akcije Sandžaka razmatrao je danas okolnosti vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije virusa Korona.

Untitled 156 

Na današnjem sastanku Izvršni odbor Stranke je naložio nadležnom Resoru sa sigurnost da uspostavi stalno dežurstvo na svim nivoima političkog organizovanja i da u skladu sa propisima Svetske zdravstvene organizacije vrši edukaciju građana o zaštiti i sprečavanju širenja virusa Korona, kao i pomoć građanima u tumačenju mjera vanrednog stanja.

SDA Sandžaka zahtjeva da se najkraćem mogućem roku imenuje koordinaciono tijelo civilne zaštite u skladu sa Odlukom skupštine grada i opština, te da predsjednici opština i gradonačelnik imenuju kompetentna lica sa maksimalnim ovlašćenjima za realizaciju ove odluke usklađenih sa mjerama vanrednog stanja.

Izvršni odbor je donio odluku da svo stručno medicinsko osoblje i timovi Stranke, prvenstveno članovi odbora za sigurnost od zaraza, budu na usluzi građanima, da pružaju savjete i pomoć na principu solidarnosti, samozaštite i uzajamne zaštite posebno kada se radi o starim i bespomoćnim licima.

Podsjećamo da je SDA Sandžaka u najteže vrijeme organizovanog državnog terora u vrijeme Slobodana Miloševića nad Bošnjacima Sandžaka uspjela da sačuva mir i međunarodnu toleranciju i harmoniju u Sandžaku kao izrazito multinacionalnoj sredini.

Bošnjaci poštuju srpski narod, a u velikosrpskoj ideologiji vide dokazanu objektivnu opasnost po biološki opstanak i političku egzistenciju. S tim u vezi mora se postaviti jasna razlika između čestitog srpskog naroda i velikosrpske ideologije.

Izvršni odbor Stranke očekuje da predsjednik R.Srbije Aleksandar Vučić ipak ispuni neke od naših zahtjeva koje mu je predočio Generalni sekretar Stranke. 

X

Right Click

No right click