Ugljanin za Bota Sot

ugljanin bota sot 696x469 

“Sandžak je školski primjer regije zasnovane na multinacionalnom, multietničkom i multivjerskom načinu života.  U Sandžaku su autohton narod Iliri. Od Ilira nastala su dva naroda, jedan koji je više okrenut bio prema Albaniji, Albanski narod i od istih Ilira, drugi narod koji se zovu Bošnjaci koji su se više okrenuli prema Evropi i prema Bosni. To je jedan narod, identična genetska šifra, a govore dva jezika”, ocijenio je predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka Sulejman Ugljanin u intervjuu prištinskim novinama “Bota Sot” odgovarajaći na pitanje “da li zna koliko Albanaca danas živi u Sandžaku i kakav je njihov položaj i status?”.

“Memorandumom Vase Čubrilovića, srpskog akademika, iz 1937. godine, koji je sadržao program na koji način proterati Albance i Bošnjake iz Sandžaka i program kako izvršiti naseljavanje Srba u Sandžak. Danas u Severnom Sandžaku gotovo da nema Albanaca, Albance je ta velikosrpska politika do Drugog svjetskog rata proterala pod programom iz memoranduma Vase Čubrilovića “Izgon Arnauta”.

Nakon Drugog svjetskog rata komunisti su nastavili da sprovode isti  memorandum, ne pod imenom Vase Čubrilovića, već su ostaci velikosrpskih ideologa to provodili kroz Komunističku partiju Srbije. Rezultat toga je bio da su Albanci, a i Bošnjaci, nestali iz višeg dijela Sandžka i mi imamo jedno konstatno etničko čišćenje Sandžaka. Postavlja se pitanje, stručna i naučna javnost treba da odgovor na pitanje, šta će stotine hiljada Albanaca i Bošnjaka u Republici Turskoj, šta oni traže tamo, a živjeli su u Sandžaku nekada? Šta traže Bošnjaci Sandžaka u Firu u Albaniji, živjeli su u Sandžaku sad su u Firu? Zbog čega su oni otišli tamo? To su neka pitanja na koja očekujemo odgovore i koja treba da se polahko otvaraju”, rekao je, između ostalog Ugljanin za “Bota Sot”.