Specijalni status Sandžaka prioritet bošnjačke zajednice

Bošnjački narod danas nema riješeno nacionalno pitanje, niti je riješen status Sandžaka. Iako autohton narod na ovim prostorima, konstitutivni sa svojom teritorijom – Sandžakom, kojem je na Berlinskom kongresu 1878. godine priznat poseban status, ni Bošnjaci, ni Sandžak još uvijek, nema svoje 

Jasmina Curić 678x382 

Akcioni plan za manjine nije uvažio nijedan zahtjev Bošnjačkog nacionalnog vijeća, niti uvrstio ijedno pitanje koje je od životne važnosti za bošnjački narod u Sandžaku, počev od egzistencijalnih (pitanja opstanka i rasvjetljavanja ubistava i drugih teških zločina), pa do ekonomskih – pitanja razvoja Sandžaka kao područja u kojem u najvećem broju žive Bošnjaci. Akcioni plan, sa aspekta bošnjačkog naroda, nema nikakav legitimitet. Bošnjaci u Srbiji se danas nalaze u jednoj od najtežih historijskih situacija s obzirom da se, negiranjem njihovog maternjeg jezika i njihove kulture, ponovo pokušava osporiti njihov nacionalni identitet, što je osnov velikosrpske nacionalne ideologije i uvod u novi pokušaj nasilne asimilacije – ocenila je, za Sandžak Danas, Jasmina Curić, predsednica Bošnjačkog nacionalnog veća (BNV).

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je osporilo Inicijativu o uspostavljanju specijalnog statusa za Sandžak, jer nije u skladu sa Ustavom i zakonima koji uređuju oblasti kojima se bave nacionalni saveti nacionalnih manjina. Šta dalje?

– Inicijativa za rješavanje statusa Bošnjaka i regije Sandžak izraz je interesa i stvar potreba bošnjačkog naroda na području Sandžaka. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nije moglo osporiti tu inicijativu ni u kojem slučaju. Šta tu nije u skladu sa Ustavom – rješavanje statusa bošnjačkog naroda ili rješavanje statusa Sandžaka? I jedna i druga stvar su apsolutno u skladu i sa Ustavom i sa zakonom. Zar članom 14. Ustava nije propisano da „Republika Srbija štiti prava nacionalnih manjina“, odnosno da „Država jemči posebnu zaštitu nacionalnim manjinama radi ostvarivanja potpune ravnopravnosti i očuvanja njihovog identiteta“? Članom 10. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina propisano je da nacionalno vijeće, u skladu sa zakonom i svojim statutom, preko svojih organa samostalno, vršeći svoja opća ovlaštenja, ima pravo da zauzima stavove, pokreće inicijative, preduzima mjere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa položajem, odnosno statusom, identitetom i pravima nacionalne zajednice. Na osnovu navedenog, ne postoje zakonske prepreke da Odluka o pokretanju Inicijative, kao i sama Inicijativa, za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak ostanu i dalje na snazi. 

Ministarstvo je konstatovalo da Inicijativa ima i formalno nedostatke i da Izvršni odbor BNV ima nepravilnosti u radu, pa je doneto rešenje o prestanku mandata članova tog organa. Veću je preporučeno da na prvoj sledećoj sednici, konstatuje prestanak mandata članovima IO i izabere nove. Da li ćete uvažiti ove preporuke?

-Ako se malo dublje analizira dopis Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i zahtjevi i navodi koje je u njemu istakao zaključujemo da su neosnovani, ali također, upućuju i na krajnju namjeru da Vlada Srbije, suprotno izbornoj volji Bošnjaka, Bošnjačko nacionalno vijeće stavi u službu velikosrpskih nacionalnih interesa. Ministarstvo nije donijelo rješenje i to je zlonamjerna dezinformacija kojoj svjedočimo ovih dana u srpskim medijima. Inicijativa za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak po svojoj prirodi spada u djelokrug zakonskih nadležnosti i ovlaštenja Bošnjačkog nacionalnog vijeća i apsolutno je sa te strane nesporna. Uvažavajući ove činjenice, ne postoji nijedan pravni osnov u skladu sa kojim bi neko ministarstvo, moglo donijeti rješenje o prestanku mandata članova Izvršnog odbora. Pravno gledano, Odluka o pokretanju Inicijative za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak ne sadrži nijedan formalno pravni nedostatak i prema tome, apsolutno je i legalna i legitimna. To što se nekima u ovoj državi ne sviđa njihova je stvar. To nema nikakve veze sa pravom. Bošnjaci su narod, a ne srpska manjina i to treba svi da prihvate. Bošnjački narod u Sandžaku, slijedeći svoje legalističko opredjeljenje, prihvatio je da pitanje svog statusa, položaja, prava i identiteta rješava kroz postojeći sistem.

Ako ne uvažite preporuke Ministarstva, da li će to, možda, imati neke posledice na rad ovog saziva BNV?

– Traženje smjene Izvršnog odbora kao organa ili isticanje prestanka njegovog mandata politički je presedan bez ikakvog pravnog utemeljenja. Pravni sistemi modernog svijeta utvrdili su neke druge mehanizme kojim se može osporavati ili tražiti ocjenjivanje nekih pravnih akata nekog organa sa javnim ovlaštenjima. Dopis Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu nema taj karakter i pravno, on nema niti može proizvesti bilo kakve posljedice. Vijeće će i ubuduće nastaviti da zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mjere u vezi sa svim pitanjima koja su neposredno povezana sa statusom, identitetom i pravima bošnjačkog naroda.

Inicijativa o uspostavljanju specijalnog statusa za Sandžak, tumači se kao pokušaj stvaranja bošnjačke države od opština u Srbiji i Crnoj Gori. Kako mislite da realizujete tu inicijativu, ako su protiv ove dve države?

– Sandžak kao historijska kategorija postoji i pripada građanima, koji su oktobra 1991. godine, na referendumu legitimno iskazali svoje samoopredjeljenje u kakvom Sandžaku žele da žive. Inicijativa za specijalni status je zasnovana na potrebi za suživotom, saradnjom, mirom i stabilnošću. Na temeljima pomenutih principa vodiće se i razgovori za njenu implementaciju. Sandžak u kojem su konstitutivni narodi Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi postao bi nukleus regionalne stabilnosti na Balkanu. Naglasila bih, da narodi Sandžaka vijekovima žive jedni sa drugima i to u miru i harmoniji. Inicijativom tražimo ono što nam pripada, a što smatramo da je zajedničko za sve građane koji žive na ovim prostorima. Rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak doprinijelo bi uspostavljanju čvrstog i trajnog mira na području zapadnog Balkana i naša inicijativa je usmjerena upravo u tom pravcu. Očekujemo, da će i Srbija i Crna Gora shvatiti realnu potrebu za implementacijom ove inicijative. Podršku u njenom sprovođenju, svakako, očekujemo jer bi to bilo vrlo razumno i u skladu sa evropskim principima o ravnopravnosti i poštovanju prava svakog čovjeka.

Od osnivanja Bošnjačko nacionalno veće prati priča da je to produžena ruka SDA Sandžaka i njene politike. Koliko su te konstatacije tačne?

-Bošnjačko nacionalno vijeće je institucija koja postoji skoro tri decenije, tačnije 28 godina i ima svoj kontinuitet rada u svim oblastima koje se tiču boljeg života bošnjačkog naroda Sandžaka. To je jedina bošnjačka nacionalna institucija koja ima legitimitet i legalitet da predstavlja i zastupa bošnjački narod i bošnjačke nacionalne interese i ono je bošnjačka narodna skupština. U Srbiji se bira po istim zakonima, na isti način i po istoj proceduri kao i predsjednik i Narodna skupština Republike Srbije i aktuelni saziv čine vijećnici izabrani na tri izborne liste i Vijeće radi i djeluje u skladu sa tim.

Evidentno je da unutar BNV postoji jaz između lista, „Samoopredeljenje“ i „Vakat je“, sa jedne i sa druge strane „Bošnjačka matica“. Koje je rešenje za prevazilaženje tog problema, da bi se stvorilo bošnjačko jedinstvo o kojem svi govore?

-Liste „Samoopredjeljenje“ i „Vakat je“ čine većinu u aktuelnom sazivu BNV i one dijele zajednička programska opredjeljenja .Sa tog aspekta gledano bošnjačko jedinstvo u ovom sazivu Vijeća je postignuto. Vjerujem, da je pitanje rješavanja statusa bošnjačkog naroda i statusa Sandžaka ono oko čega smo svi saglasni i realizacija inicijative je zapravo prioritetno pitanje bošnjačke zajednice, te očekujem da će upravo to biti ostvarenje i bošnjačkog i sandžačkog jedinstva.

Tekst je deo projekta „Depolitizacija BNV, namera ili stvarnost“, koji se sufinansira sredstvima iz budžeta Republike Srbije, Ministarstvo za kulturu i informisanje. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove oragana koji je dodelio sredstva.

Politizacija je neophodna

Aktuelni saziv BNV čine tri liste, iza kojih su na izborima stale tri najjače bošnjačke političke partije. Da li je, u takvoj atmosferi, moguća depolitizacija Veća?

– Bošnjaci su politički narod, a BNV je najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka i ovu činjenicu treba uvažiti. Šta je depolitizacija Vijeća? U srpskoj javnosti ta floskula je izmišljena samo kada govorimo o Bošnjacima i njihovom nacionalnom vijeću. Da li je moguće depolitizovati jedan organ koji treba da ostvaruje određena politička prava, političkim putem, preko i kod određenih političkih organa? Naravno da ne. Država, zapravo, treba da podstakne politički angažman nacionalnih vijeća kako bi ona što bolje ostvarila svoje mjesto u javnom životu i doprinijela ostvarenju prava pripadnika svojih zajednica čiji su predstavnici. Nacionalna vijeća su predstavnici nacionalnih zajednica, i u tom smislu, ona i treba da su maksimalno politizovana s obzirom da se prava ostvaruju prevashodno političkim putem.

Komentari  
+2 # Sandzaklija do Koske 2019-09-01 15:44
Opet prodavanje magle i pokusaji pravljenja Junadi od ljudi ko sto ste napravili od onih nesrecnih Pesteraca i Tutinaca. Prioritet je kokoško da bar neko ostane u Sandzak jer svi Odlaze pa cak i ona Junad koja vas glasaju, bar se za njih pobrinite jer ako i oni odu vise vas ni oni ne mogu glasat.
Odgovori | Prijavi moderatru
+1 # Saša 2019-09-01 16:03
Sandzaklija do koske- Kažeš da je prioritet da "bar neko ostane u Sandžaku, jer svi oglaze......", a kako po tebi trebaju Bošnjaci da se zadrže u Sandžaku, formiranjem autonomije i specijalnog statusa i ostvarivanjem svih prava koja nam po svim evropskim zakonima pripadaju, ili dozvolom srpskog režima Zukorliću da radi i gradi gde hoće i šta hoće, cinkarenjem i munafičenjem Bošnjaka muslimana- braće po vjeri? Ako misliš na ovo drugo, a ne ono prvo (autonomija), pravo si june.
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Ŝvercer 2019-09-01 16:12
Prvo,naš narod prvo treba da utvrdi uopšte ko smo !Prvo smo bili Turci,pa Muslimani do 90 I neke,pa Bošnjaci,pa sutra možda Suljko dodje na ideju da smo ipak Turci !
Drugo,status Bošnjaka uopte ne spada pod ingerenciju BNV-a.
Znači,ovo je baš prodavanje magle,tj. preusmeravanje pažnje sa pravih problema,kao što su nezaposlenost,korupcija,krupni narkodileri,iseljavanje
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # Sandzaklija u srcu 2019-09-01 17:48
Sverceru ti si Srbin pricas u opisu svog poimanja stanja.
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Saša 2019-09-01 19:35
Švercer- Ti kao ne znaš ko nam je dodeljivao ta razna imena kao npr. Turci, Muslimani, poturice, itd? Što se tiče našeg naziva Bošnjaci, taj naziv se pominje pre 10 vijekova, i najveći Bošnjački umovi su '93 odlučili da vrate nama taj naziv Bošnjak. Valjda ti je sad malo jasnije.
Odgovori | Prijavi moderatru
-10 # Turcin 2019-09-01 21:51
Kakvi crni bosnjaci.Vi ste Turci
Odgovori | Prijavi moderatru
+5 # Saša 2019-09-02 14:17
Turcin- Kamo lijepe sreće da smo Turci, ne bi nam se nkada desio genocid i monstruozni zločini koji su nad nama počinjeni, kao što se nije desio genocid ni Turcima na Kipru. Malo morgen.
Odgovori | Prijavi moderatru
-6 # Ŝvercer 2019-09-02 00:49
Misliš na ratne profitere tipa Bakir Izetbegović,Hasan Čengi¢... sve SDA moćnici koji su se enormno obogatili.dok je trećina Bošnjaka pobeglo na zapad,a oni koji su ostali grcaju u bedi !!!
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # K H 2019-09-03 21:53
Ada Curicko ljijpo ti to isprica no si izabrala pogresnu partiju i ti znas da vam je kraj i zato budi pametna jer ti je i porijeklo bilo pametno i makni se od Sulja i ovoga osisanog jedini koi moze vodit i obnovit tu partiju je ovaj momak sa bradom. Inace izgubiste sve jer ste preoteli B N Vijece sa kradjom Kao i izbore u Tutinu Crkvine i td a ti draga simpaticna idi u pozegu nazad pa vidi kakva je stvarna situacija tamo pomijsaj se sa ljudima i pitaj ih sta oni misle ili zele ali se makni od sulja jer je nepozeljan nemoj da i ti odes u zaborav ni kriva ni duzna zbog sulja mulja Selam i Pozdrav
Odgovori | Prijavi moderatru
+3 # TRN 2019-09-01 16:11
Prioritet svih prioriteta je zaustavljanje migracije Bošnjaka a posebno omladine.
Da li je ovo vijeće nešto uradilo po tom pitanju?
Nije!
Neko će reći - To nije u opisu njihovog posla.
BNV čine stranke/partije koje su već 30 godina na vlasti. Za to vreme se ni jedan proizvodni pogon nije otvorio.
Grad bez proizvodnje je mrtav grad.
BNV bi moglo, kao meru stimulacije, da samo malo stegne nj8hov kaiš i odvoji bar 500 eura bespovratno za novo otvoreno radno mesto u proizvodnji. To je samo jedan mali primer.
Medjutim oni ne razmišljaju u tom pravcu.
Njima je važnije dizanje bespotrebnih političkih tenzija (koje takodje nisu u opisu njihovog posla) nego li rešavanje problema koje izazivaju migracije kao jedan od ključnih problema svega ostalog.
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # Omer 2019-09-01 19:27
Pa kako BNV da obezbedi da omladina ostane u Sandzak kad nije u mogucnosti da dovede ni jednog investitora. Zato ima ko moze da obezbedi egzistenciju omladini u Sandzaku s to su Rasim Ljajic moze da zaposli prilican broj dilera a Muamer Zukorlic da zaposli po pet imama u jednu dzamiju i da zaposli jos kojeg konobara u njegovim lokalima i univezitetu tak omladino bezite odavde dokle su god u Beograd ova dva smrada
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Tuljo 2019-09-01 23:09
Polako momak, sa tim diljerima, medju najpoznatijim diljerima u NP su upravo bili istaknuti batinasi bliski SDA. Momak ili si neobavesten ili ti smrdi iz usta.
Odgovori | Prijavi moderatru
-4 # Saša 2019-09-01 19:39
TRN-Kako si ti samo "pametan"?!?!
Odgovori | Prijavi moderatru
+6 # Sandzaklija 2019-09-01 16:31
Prvo obezbedi udzbenike za nasu decu KOKOSKO neotesana. A status Sandzaka nije pod ingerencijom vase SDA PRCVARNICE zvane BNV. Ipak bi bilo korisnije za Bosnjake da se ti i tvoj MUTO-tuljo bavite agronomijom, ti sadi PULJKE a on neka na prolece bere KAPUTE.
Odgovori | Prijavi moderatru
-2 # Saša 2019-09-01 19:41
Sandzaklija- Ti baš nisi otesan, hoću reći, neotesani pijevac si.
Odgovori | Prijavi moderatru
+6 # Olivera 2019-09-01 21:29
Kokoška umesto da je pred novu školsku godinu obezbedila udžbenike, ona našla da kokodače o specijalnom statusu, kao i pigmalion joj.
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Samir 2019-09-01 16:50
Bravo za SDA, pravo srz problema a sto se tice Dijaspore desice se povratak ”Otpisanih” u svim varijantama i epizodama. Traziti od zemalja islamske konferencije da prekinu svaku trgovinu sa Srbijom i u Sandzaku prestati sa konzumacijom proizvoda iz Srbije i kupovati samo Tursku i Bosansku robu. Zapoceti proces u Strazburu i sankcionisati svakog poltrona za pocetak ognoracijom.
Odgovori | Prijavi moderatru
+6 # Kako? 2019-09-01 21:59
Kako da se obezbedi bilo kakav razgovor o autonomiji kada evropski zvaničnici neće ni da se sretnu sa Ugljaninom?
On je političar kome niko ništa ne veruje jer danas priča jedno a sutra drugo.
Samo neka mu daju neku fotelju u BG i mi ćemo opet imati "sva prava", biće "ova vlast je najbolja do sada", glasaće za ustave u kojima smo zvanično postali manjina, da četnici dobijaju penziju i td.
Odgovori | Prijavi moderatru
-6 # Samir 2019-09-01 22:19
Englezi izlaze iz EU, a taj englez je tu bio da mjeri pritisak Beogradu zbog Moskve, drugi su nadlezni za Sandzak. A Evropi ne treba puno ni vjerovat jer su nas mnogo ojadili na Berlinskom kongresu. Washington-Berlin-Sarajevo- Prishtina- Ankara su nase adrese za trajni mir u nasem okruzenju. Sa Beogradom pricati kad se zavrsi gradjanski rat u Srbiji. Srbiji predstoje mnogo teska vremena, pomagacemo cestitim srbima u svakom smislu a bit neutralni dok se srbi bolje sami ne preberu.
Odgovori | Prijavi moderatru
+5 # Komentator iz D 2019-09-01 22:33
De napiši šta to piješ, pa ti je sve ružičasto, da i mi malo probamo i pobegnemo od ružne realnosti
Odgovori | Prijavi moderatru
-2 # Samir 2019-09-02 01:11
Ti si vec u toj ruzicastoj dimenziji kad nisi simulacijama u stanju da predvidis takav epilog u Srbiji. Mnogo se nepravde tu akumuliralo, mnogo zlocina desilo, ljudi im posandrcali, to u krajnjoj liniji uvijek dovodi jos vecu agresiju tj rat...u ovom slucaju gradjanski. A detalje ni ja ne mogu da predvidim...videcemo uskoro. Od realnosti nema bekstva...istina sustize sve i svakoga. A tebe nesto strah pa bi najradije da bjezis nedje? Jos si samog sebe prozvao ” komentator” izgleda da ti opijum ne valja pa trazis drugi derivat? Pi malo vise vode svaki Dan i bice ti bolje.
Odgovori | Prijavi moderatru
+3 # meho 2019-09-02 03:31
Nista bravo za S D A samo lazete a sto se tice dijaspore i tih otpisanih mi cemo sigurno doc i u serijama ali nece nam nikad suljo komandovat bolje nek se mice i neka sadi puljke dako se na proljece rodu ili niknu majice ili gacice ali on je kod nas zavrsijo cemu je vrijeme tome je i vakat.
Odgovori | Prijavi moderatru
+7 # Began 2019-09-01 20:06
E bas ce ova žena i Tuljo Mutavi [Sulejman Ugljanin ] da se izbore za specijalni status Sandžaka. Vi se izborite samo za SPECIJALNI STATUS VAS,VAŠIH DZEPOVA I VASE DJECE. Za drugo ništa ne brinite. Moj vam je savjet da otvorite jednu konfekcijsku firmu za proizvodnju Donjeg veša, majica, čarapa i NAROD bi vam bio zahvalan. SDA do groba, šalim se sve što sam rekao.
Odgovori | Prijavi moderatru
-5 # Samir 2019-09-01 20:12
Zbog takvih duhovitih smo tu gde jesmo...bolje ti je da cutis i nista ne kazes a duhovitost vjezbaj privatno.
Odgovori | Prijavi moderatru
+4 # mutavko mutavi 2019-09-01 21:55
Ja mutav ona mutava to mutav svi mutavi
Odgovori | Prijavi moderatru
+6 # Sandzaklija 2019-09-01 20:20
Autonomiju Sandzaka. Obzirom da je ovaj hadalj njegova marioneta tek tad shavtam koliki je hadalj kad dozvoljava da joj Tuljo bude mentor. A Tuljo cas se izjasnjava MOSNJAK cas ASKALJINA-CHIPTAR. Bitno je da Tuljo ima dovoljno puljki da bi njegovi pacijetni SDA brali na jesen Mantile. A jos AFRICKO TRZISTE kad proradi blago se nama. ALJESKOVA-CITY, AERODRUM, HIPODRUM....
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Brada 2019-09-01 20:24
Ideja je izuzetno dobra i da je srece to bi trebalo biti prioritetno pitanje politickog djelovanje svih bosnjackih partija.No imajuci u vidu sadasnje stanje podeljenosti koje se zasniva na zastiti licnih interesa a ne opstenacionalnih,onda je upitna afirmacija jedne takve inicijative,a posebno njena realizacija.Jer da bi doslo do realizacije,prije svega mora biti ta ideja podrzana od vecine ,a kako stvari sada stoje to je nemoguce ostvariti.Isto tako,pokretaci ove ideje,u ovom slucaju BNV,odnosno SDA, plasiraju ideju sasvim klimavo,t.j, bez nekakvog prakticnog iskoraka ka realizaciji iste.Jos uvek je prisutna samo retorika,ali ne i prakticno delovanje. Sto se tice ostale dve politicke opcije,koliko se da videti,njima je ta ideja kao so u oci,jer sa njenom javnom podrskom izgubila bi se licna pozicija i licni inters.Rasimu je stalo do daljeg ostanka u vlasti a svetom Zukimiju je stalo do dalje afirmacije u radikalnoj stranci.Tako da ce to biti tapkanje u mestu.
Odgovori | Prijavi moderatru
+3 # banda 2019-09-01 22:27
aferim
Odgovori | Prijavi moderatru
+8 # Sandzaklija 2019-09-01 20:25
Saša- ti ne da si neotesan nego mi te je iskreno zao, znajul ti kuci da si takav?!!. Tuljo mutavi nije u stanju 5 udzbenika obezbedi a kamoli Autonomiju Sandzaka. Obzirom da je ovaj hadalj njegova marioneta tek tad shavtam koliki je hadalj kad dozvoljava da joj Tuljo bude mentor. A Tuljo cas se izjasnjava MOSNJAK cas ASKALJINA-CHIPTAR. Bitno je da Tuljo ima dovoljno puljki da bi njegovi pacijetni SDA brali na jesen Mantile. A jos AFRICKO TRZISTE kad proradi blago se nama. ALJESKOVA-CITY, AERODRUM, HIPODRUM....
Odgovori | Prijavi moderatru
-1 # zz 2019-09-01 20:50
SANDZAKLIJA; Drzi se ti bate KAKADEMEKA i brisi odmah za Nemacku da bi mogao da odvojis ne manje od 500 za njegov luksuz,a Bogami sada moras placati i Seselja.
Odgovori | Prijavi moderatru
+4 # Sandzaklija 2019-09-01 21:53
Zz-ne idem ja nidje, ovo AFRICKO TRZISTE cekam da proradi a isto sam zasadio farmu Puljki sad cekam da da proniknu Mantili da ih posle prodam. Naravno da moram da napustim svoj Sandzak i to bas zbog ovog MUTAVOG ZLA-TULJA. Unazadio nas je za 100 godina. U svakoj opstini gde je to zlo vladalo vaze za najgore,najnazadnije i najsiromasnije podrucije u Srbiji. 100 godina ce nam trebat da dostignemo pozitivnu NULU.Ako je Zukorlic nepismen kako tvrdis a stanbi onda rekao za tvog LJIDERA-MOSNJAKA. A svakad sam spreman SADAKU udelit za svoju jedinu ISLAMSKU ZAJEDNICU u borbi protiv one GABELJIJE iz Beograda, JUSUFSPAICA.
Odgovori | Prijavi moderatru
+5 # Aferim 2019-09-01 22:25
Svaka čast za komentar.
Odgovori | Prijavi moderatru
-3 # Senco 2019-09-01 23:52
Sandzaklija nemoj da vredjas,Gabelije su Cigani to jest Romi ,to jest nasa braca po veri islamu,Druga islamska zajednica je Rijaset Srbije,A ova prva je niko i nista oni su Potrtrcko bosancima ,bosanci su glavni ,""To bi znacilo babo ti preseli umre a ti punoletan imas 50 godina i midzo hoce da se on pita da je on glavni u tvojoj kuci""
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # Sandzaklija 2019-09-02 13:28
Senco- ta tvoja pascara SRPSKI RIJASET moze bit da tebi nesto znaci ali 85%Bosnjaka gleda na tu PARAVJERSKU TVOREVINU koju je TULJO uz pomoc DB,KOSTUNICE,SANU, SPC i KRIMINALACA pokusao instalirat nama MUSLIMANIMA. ISLAMSKA ZAJEDNICA BIH i REISULEMA te iste je nas REISULEMA a nikako ove SRPSKE STARLETE iz SROSKO-CETNICKE PASCARE zvane SRPSKI RIJASET. A ona BRATIMIJA-NARKOSA Jusufspaica ne moze niti ce ikada bit predstavnici nas Muslimana.
Odgovori | Prijavi moderatru
+1 # KARAAKUNDAK PAZARDON 2019-09-02 04:46
za ovog ZZ.Mi dajemo rado za nas narod i to cemo dok je vijka i svijta i nasih generactja davat za nas narod i opstanak naseg naroda zato smo i dosli ovde na zapadu u dijaspori i nasa djeca znaju za to i to ce uvijek biti mi otpisani SELLAM svrbofile. od BOSNJA IZ SANDZAKA
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Hamo 2019-09-02 04:09
Puljka Suljova marka . Koju je on donijo ili ostvarijo sikter Suljo ili muljo makni se bolje ti je jer se spremaju ljudi da te maknu ili smaknu mrs.
Odgovori | Prijavi moderatru
-5 # Olivera 2019-09-01 21:37
Da je Bošnjacima u Sandžaku baš tako loše kao što želi da predstavi predsednica filijale SDA, našao bi se neko iz umeta, pre svega bošnjački emanetdžija sultan Erdogan da prozove Srbiju. Ali on to ne radi jer nema zbog čega. Međutim, on itekako radi na investicijama po Srbiji, gde će i Sandžak osetiti tu blagodet. Verujem da je Sandžaklijama, gde god oni bili, stalo do Sandžaka. Ali do Sandžaka je stalo i državi Srbiji, obzirom da je on njen sastavni deo.
Odgovori | Prijavi moderatru
+3 # Kako BRE? 2019-09-01 22:15
Blago nama.
Olivera nas brani, uverava nas da je Srbiji stalo do Sandzaka i evo samo što nije otvorena neka fabrika ... i tako 30 g čekamo to čudo koje nikako da se desi.
Eto i Erdo bi nas branio, kupio bi nam svima po biciklo...itd.
Ali Olivera nikako da ukapira da je Ugljanin čovek UDBE, da se održava na vlasti zahvaljujući UDBI i da pitanje Sandzaka i autonomije Sandzaka on prvi pokreće povremeno i samo zato da to ne bi neko pokrenuo ko zaista to realno želi i može.
On i BNV nisu u stanju da odštampaju udžbenike iz Bosanskog jezika a ne da odstvare autonomiju.
Odgovori | Prijavi moderatru
+3 # Sandzaklija 2019-09-01 22:37
Pri svakom pominjanju njegovog imena ili prezimena -TULJO UGLJESA- bi trebali proucit EUZUBILJU. Svaka cast za komentar
Odgovori | Prijavi moderatru
-4 # Omer 2019-09-01 22:48
Sandjaklija idi okupaj se
Odgovori | Prijavi moderatru
-2 # Sandzaklija 2019-09-01 23:13
U pravu si i obavezno pod abdestom ili gusulom bit,za svaki slucaj.
Odgovori | Prijavi moderatru
-2 # Senco 2019-09-01 23:32
Pola Sandzaka je poreklom Albanci,i treba da se spojimo sa Kosovom ,jer sa Bosnom nema sanse jer su srbi stavili Balvan izmedju sandzaka i bosne koji se zove republika srpska,Znaci vecina u sandzaku su abanci i Suljo treba da trazi od kosovski vlasti da nam posalje ucitelje i nastavnike za albanski jezik i da se uvede albanski u skolama,i u Pazaru da islamska zajednica obezbedi dzamiju za dzumu na albanskom jeziku,i islamska zajednica treba da napravi dzamiju za Rome gde oni zive u naselju Blazevo
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Samir 2019-09-02 01:22
Edi Rama je najavio svealbansko ujedinjenje u Evropi bez granica, pa ce svi narodi funkcionisat bez barijera pod jednakim standardima. Jedina prijetnja tom procesu je Ruski panslavisticki uticaj i ambicija daprodre na topla mora. Muslimani se instrumentalizuju kao topovsko meso za Zapad i Istok...suniti za anglo-Americke interese a Shiti zaRusko - kineske... Tako da je izvjesno da sestvara atmosvera za pokolj muslimana...nece im bit prvi put...Ali ce im bit poslednji.
Odgovori | Prijavi moderatru
0 # Sanbol 2019-09-02 09:01
e poserem se i prasumu i mutavom naglavu za svo zlo sto nam uradise uz pomoc vlasti.govnjari da naprave nesto jedino klozet mogu.
Odgovori | Prijavi moderatru
+2 # husko 2019-09-02 17:14
SANBOLU pa ni taj cenef nemamo zatvorili su ga moramo da idemo u kafice i kafane da vrsimo nuzdu a demek se pravi po nesto pa moraju ovi njegovi da imaju dobre plate i da setaju po bijlom svijtu na teret opstinskog budzeta i da se na taj teret placaju cevapi mantije baklave hoteli itd e to Pazarski budzet ne moze da izdrzi to je istina.
Odgovori | Prijavi moderatru
Napiši komentar
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sandzaklive.rs. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sandzaklive.rs zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sandzaklive.rs nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Vijest5

  1. Najnovije
  2. Najčitanije
  3. Komentari