Ono što je o Srbiji rekao predsednik SDA Sandžaka su krivična dela ugrožavanje teritorijalne celine i napad na ustavno uređenje. – Tužilaštvo bez odgovora, piše Politika

trzrt656556565654

bog izjava da je „Srbija fašistička tvorevina”, da je „pola teritorije Sandžaka pod okupacijom Srbije” i „da bi Sandžak trebalo da ima svoj ustav i organe”, Sulejman Ugljanin, predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka, mogao bi krivično da odgovara i to za dva krivična dela. Ono što je Ugljanin rekao pre dva dana na obeležavanju 29 godina od osnivanja stranke na čijem se čelu nalazi, prema rečima „Politikinog” sagovornika iz vrha pravosuđa, moglo bi da se razmatra sa stanovišta krivičnih dela ugrožavanja teritorijalne celine i napada na ustavno uređenje.

– Prvo krivično delo odnosi se na onoga „ko silom ili na drugi protivustavan način pokuša da otcepi neki deo teritorije Srbije ili da deo te teritorije pripoji drugoj državi”. Iz Ugljaninovih izjava proizilazi da on na protivustavan način želi da izdvoji teritoriju Sandžaka iz Srbije, s obzirom na to da je promena granica Srbije propisana Ustavom i da je za to nadležna Narodna skupština – objašnjava naš sagovornik.

Zagovaranje svakog drugog načina, insistiranja na tome, moglo bi da se podvede pod ovo krivično delo. Međutim, ukazuje, treba biti oprezan, jer je kod ovakvih izjava teško utvrditi jasnu granicu između toga gde prestaje politička delatnost, zalaganje za neke političke ideje, a gde počinje krivično delo.

– Drugo delo za koje bi predsednik SDA mogao da odgovara je napad na ustavno uređenje, u kojem se navodi da će se kazniti onaj ko silom ili pretnjom upotrebe sile pokuša da promeni ustavno uređenje Srbije. Ako se utvrdi da iz Ugljaninovih izjava proizilazi da on poziva ljude da silom obezbede poseban status za Sandžak, on bi mogao da odgovara za ovo krivično delo – objašnjava naš sagovornik.

Ni kod jednog, ni kod drugog krivičnog dela, prema rečima „Politikinog” sagovornika, ne traži se da je došlo do ugrožavanja teritorijalne celine ili do promene ustavnog uređenja. Sama radnja, objašnjava, jeste svršeno delo, odnosno, dovoljna je delatnost pokušaja da bi delo bilo izvršeno.

– Za oba dela zaprećena je kazna zatvora od tri do 15 godina, što je izuzetno stroga sankcija. Svakako, Ugljaninove izjave treba tumačiti u kontekstu prilika u kojem su date, njegove političke pozicije. Posebno je sporno što takve izjave daje bivši ministar u Vladi Republike Srbije. Da li to znači da je on bio ministar u vladi fašističke Srbije? – navodi „Politikin” sagovornik.

Da li će ovoga puta postupak protiv Ugljanina biti pokrenut zavisi od nadležnih državnih organa, pre svega tužilaštva. „Politika” je juče uputila pitanja Republičkom javnom tužilaštvu da li je nadležno tužilaštvo do sada pokretalo postupke protiv predsednika SDA, ako jeste zbog kojih krivičnih dela i da li će reagovati na Ugljaninove poslednje izjave. Do zaključenja izdanja, odgovori nam nisu dostavljeni.

Uprkos činjenici da su Ugljaninove izjave do sada nekoliko puta obilovale separatističkim idejama, nadležni, prema dostupnim informacijama, do sada nijedanput nisu reagovali.

Bez reakcije, ostao je Ugljaninov poziv iz jula prošle godine Bedžetu Pacoliju, ministru spoljnih poslova samopriznatog Kosova, da poseti Novi Pazar. Na ovaj način, okarakterisali su tada gotovo svi srpski mediji i analitičari, Ugljanin je priznao samostalnost Kosova.

Ugljaninova zapaljiva retorika, povodom koje ponovo niko od nadležnih istražnih organa nije reagovao, nastavljena je u maju ove godine kada je rekao da Sandžak treba da dobije specijalni status.

Jedini koji je tada javno istupio povodom izjave predsednika SDA bio je ministar odbrane Aleksandar Vulin koji je pozvao tužilaštvo i policiju da reaguju.

– Ko ima dece da ratuje za Ugljanina i njegove fotelje? On kada nije ministar u Beogradu, onda priziva ratove, hoće da se gine u Raškoj oblasti, izmišlja Sandžak, pravi neke granice, uzima delove Crne Gore – kazao je Vulin.

(Politika)