Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je predsjednici Vlade Srbije Ani Brnabić inicijativu o donošenju Zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima.

sdfghjjdfgrthzju

Kako je saopšteno, predložene izmjene podrazumijevaju da i ustanovljeni praznici nacionalnih manjina budu neradni dani za državne i druge organe koji se nalaze na teritoriji jedinice lokalne samouprave, u kojoj je u službenoj upotrebi jezik i pismo nacionalne manjine ili pripadnici nacionalne manjine čine najmanje 10% od ukupnog broja stanovnika prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva.

”Prihvatanjem inicijative o izmjenama zakona uspostavlja se efektivna ravnopravnost između pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika većinskog naroda što su i obaveze predviđene Ustavom Republike Srbije. Do sada, zakon nije predviđao načine praznovanja, već se praznik nacionalnih manjina svodio na pravo isticanja nacionalnih simbola na zgradama institucija i ustanova. Usvajanjem izmjena zakona, pripadnici bošnjačke nacionalne zajednice ne bi radili na dane svojih praznika, nezavisno da li su uposleni u lokalnim ili republičkim organima” navode u BNV.

Bošnjaci imaju tri zvanično ustanovljena praznika -11. maj –Dan bošnjačke nacionalne zastave, 11. juli –Dan sjećanja i 20. novembar –Dan Sandžaka.