sdfghjkjhgfdsasdfghgSrbija je zemlja prikrivanja, negiranja, zaboravljanja i ponavljanja genocida i drugih zločina, o tome govori njeno ponašanje prema genocidu u Sjenici, Šahovićima, Prijedoru, Srebrenici... prema otmicama u Sjeverinu i Štrpcima, masovne grobnice kosovskih Albanaca na teritoriji Beograda, ali i odnos prema najskorijim ubistvima bošnjačkih mladića Fahrudina Skarepa i Ernada Bakana.