Bošnjačko nacionalno vijeće se obratilo predstavnicima Evropske unije i drugim međunardonarodnim institucijama i organizacijama sa zahtjevom da zaštite Ustavom, zakonom i međunarodnim dokumentima garantovana prava bošnjačkog naroda u Sandžaku i Srbiji.
bnv logo 696x469

Radio-televizija Srbije (RTS), kao javna ustanova, donijela je odluku kojom se odbija zahtjev Bošnjačkog nacionalnog vijeća za osnivanje redakcije na bosanskom jeziku.

Kao razlog za odbijanje zahtjeva Bošnjačkog nacionalnog vijeća, RTS u pisanoj formi, eksplicitno negira postojanje bosanskog jezika, a time i postojanje bošnjačkog naroda. 

Ovakav stav je dokaz da srpski državni organi i institucije aktivno sprovode diskriminatrosku politiku prema bošnjačkom narodu u Sandžaku.

Bošnjačko nacionalno vijeće poziva Evropsku uniju i druge međunarodne institucije da preduzmu određene mjere u cilju zaštite osnovnih prava bošnjačkog naroda u Sandžaku, kao i da se, bez odlaganja, pristupi rješavanju statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak. 

RB 580 01 2019 Dopis EU Programski savjet RTSjpg Page1

RB 580 01 2019 Dopis EU Programski savjet RTSjpg Page2

RB 561 17 2019 ZAKLJUCAK PROGRAMSKOG SAVETA.pdf BNVjpg Page1

RB 561 17 2019 ZAKLJUCAK PROGRAMSKOG SAVETA.pdf BNVjpg Page2

Izvor:BNV