Bošnjačko nacionalno vijeće uputilo je danas državnim organima Srbije i Crne Gore zahtjev za uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak kao model za rješavanje bošnjačkog i sandžačkog pitanja.

nacionalno vece 

U pismu upućenom predsjednicima, premijerima i predsjednicima skupština se između ostalog kaže:

“Uspostavljanje specijalnog statusa za Sandžak na osnovama inicijative za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak, predstavlja trajan i stabilan mehanizam koji osigurava pravo Bošnjaka na političku egzistenciju i nesmetan društveni i ekonomski razvoj te pruža jednake šanse svim narodima koji žive u Sandžaku.

Smatramo važnim naglasiti da specijalni status Sandžaka, kao teritorijalno političke zajednice, jemči ravnopravnost i konstitutivnost svih sandžačkih naroda, Albanaca, Bošnjaka, Crnogoraca i Srba.

U cilju izgradnje slobodnog multinacionalnog, multikulturalnog, mulitkonfesionalnog i demokrtskog društva jednakih šansi za sve, Bošnjačko nacionalno vijeće Vas poziva na  dijalog te ukazuje na značaj i važnost neodložnog prihvatanja rješenja predloženog putem ove Inicijative.“  

Izvor:BNV