SDFGSDGS


 

Deutsche Welle objavio je priču o njima. Veselko Boras je imao 17 godina kada je 1960-ih godina došao u ovaj grad. Planirao je ostati nekoliko godina, zaraditi novac za firmu, kupiti automobil i vratiti se u Hercegovinu. I danas živi tamo. Oženio se, dobio djecu i od običnog radnika napredovao do vlasnika firme. Veliki broj zgrada napravio je on.

Iz Socijalnog ureda Hrvatske katoličke misije kazali su da su uradili veliki posao kada je u pitanju pomoć građaniam bivše Jugoslavije. Pružali su im pravnu pomoć, usluge prevodioca, ali su bili tu i za njih kada su imali lične krize. Većina ih se uspjela ostvariti i postati dio njemačkog društva.

Sada se doseljava nova generacija i u 2017. godini doselilo 3.400 Balkanaca.