Mišljenja su podijeljena, veliki broj je onih koji podržavaju održavanje parade, ali ima i onih koji smatraju da se to ne treba biti održano u Sarajevu

rtztrz5tr

Prva parada ponosa trebala bi biti održana 8. septembra u Sarajevu. Organizatori su prije nekoliko dana objavili na društvenim mrežama trasu kretanja učesnika. 

Kako je najavljeno, kolona će se kretati od Vječne vatre u Titovoj ulici pa sve Trga BiH, zapravo zgrade Parlamenta BiH na Marindvoru. 

Pitali smo sugrađane šta misle o održavanju ove parade te podržavaju li je ili ne. Mišljenja su podijeljena, veliki broj je onih koji podržavaju, ali i onih koji smatraju da se to ne treba održati u našem gradu. 

Pogledajte anketu u prilogu.