Na listi najsigurnijih zemalja sveta, koju je objavio magazin „Global fajnans“, Bosna i Hercegovina se nalazi devet mesta ispred Sjedinjenih Američkih Država od koje i Srbija udaljena za sedam mesta.

12 249

Bosna i Hercegovina se nalazi na 56. poziciji najsigurnijih zemalja u svetu, dok se SAD nalazi devet pozicija iza nje, na 65. mestu.

Od bivših jugoslovenskih država, najbolje je rangirana Slovenija, koja je zauzela 12. mesto, dok je Hrvatska deset pozicija iza nje. Srbija je na 58. mestu, a Makedonija jedno mesto iza Srbije.

Nove rang-liste sadrže mnogo zanimljivih podataka koji govore na koji način su zemlje rangirane. Tako su rat i mir, lična sigurnost i rizik od prirodnih katastrofa uzimani kao glavni faktori prilikom sumiranja rezultata.

Rezultat obuhvata indekse ova tri rizika te predstavlja sveobuhvatan pogled na sigurnost u svakoj zemlji pojedinačno. To, takođe, znači da će visok nivo rizika kada je reč o jednom faktoru imati uticaja na ukupno rangiranje zemlje.

Na primer, Filipini su označeni kao najmanje sigurni, dok je Jemen na pretposlednjem mestu.

Ovo se može pripisati činjenici da Filipini imaju loše rezultate u pogledu mira, sigurnosti i prirodnih katastrofa. Loša pozicija Jemena pruzrokovana je ratom i glađu, ali ova zemlja ima veoma mali rizik od prirodnih katastrofa, tako da se Jemen ipak našao ispred Filipina. 

Važno je istaći kako na vrhu liste nema posebnih iznenađenja. Tu su uglavnom evropske zemlje sa razvijenim ekonomijama i zdravstvenim sistemima.

Naime, 16 od 20 najsigurnijih zemalja nalazi se u Evropi, dok se samo Katar, Singapur, Novi Zeland i Kanada nalaze među prvih 20 zemalja, a da nisu u Evropi.

Međutim, postoji nekoliko važnih izuzetaka za zemlje koje su ekonomski razvijene. Japan se nalazi na 43. mestu, uglavnom zbog visokog rizika od prirodnih katastrofa.

SAD se nalazi gotovo tačno u sredini i to na 65. mestu, daleko iza zemalja koje su ekonomski razvijene. 

Relativno slaboj pozicioniranosti SAD-a najviše doprinosi visoka stopa kriminaliteta, te nešto veći rizik od prirodnih katastrofa zbog geografskog krajolika i veličine. 

Na prvom mestu liste nalazi se Island, a slede Švajcarska i Finska, zatim Portugal i Austrija.