U Skupštinu Crne Gore stigao je Vladin Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore, kojim je, između ostalog, predviđena kazna i do 2.000 evra za lica koja zastavu Crne Gore koriste kao prostirku ili zavesu.

crna gora zastava 

Izmenama i dopunama se Zakon o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore usaglašava sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje. Kazne za pravna lica kreću se od 300 do 20.000 evra, za fizička lica od 300 do 2.000 evra, a za preduzetnike od 300 do 6.000 evra.

Novčanom kaznom od 1.000 do 20.000 evra kazniće se za prekršaj pravno lice, ako upotrebi grb i zastavu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Cme Gore, ukoliko na grbu ili zastavi izvrši bilo šta, ispravi, doda ili izmeni.

Takođe, zabranjeno je da se grb i zastava upotrebljavaju kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model ili kao bilo koji drugi znak za obeležavanje roba ili usluga.

Zastava, kako se ističe, ne sme biti postavljena tako da dodiruje tlo, niti iko sme zastavu koristiti kao prostirku ili zavesu. 

Zabranjeno je i da se vrše bilo kakve izmene u tekstu ili melodiji himne.

Uvodi se obaveza javnih ustanova čiji je osnivač država odnosno opština da se zastava stalno vije na zgradama u kojima su smešteni ti organi i te ustanove.

Takođe u Predlogu izmena i dopuna zakona uvodi se obaveza ustajanja prisutnih prilikom izvođenja himne Crne Gore kao i odgovarajuća kaznena odredba ukoliko se prekrši ovaj član zakona. Kazna fizičkim licima za neustajanje prilikom izvođenja himne Crne Gore iznosiće od 300 do 2.000 evra.