Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore prihvatio je ostavku direktora Termoelektrane Pljevlja, Vladimira Šestovića, zbog ekološkog incidenta na rekama Vezišnici i Ćehotini.

sdfrtghzujikkujzhgfdsa 

Krivična prijava je podnesena protiv izvršnog direktora TE Pljevlja V.Š, zatim rukovodioca Sektora za operativnu kontrolu i planiranje D.B, kao i protiv smenskog inženjera R.D. Protiv stručnog lica za zaštitu životne sredine, S.V, podnesena prijava zbog nepreduzimanja mera zaštite životne sredine. Policija je utvrdila da je rukovalac bager stanice, po prethodno dobijenom usmenom nalogu od smenskog inženjera R.D, a prema usmenim instrukcijama rukovodioca D.B, sa kojima je bio upoznat izvršni direktor V.Š, otvorio drenažni ventil koji se nalazi van kruga TE Pljevlja radi izlivanja otpadnih voda iz sistema termoelektrane u reku Vezišnicu, što je izazvalo ekološki incident i pomor ribe u ovoj reci i Ćehotini.

Odbor direktora je na vanrednoj sednici, održanoj u skladu sa zaključcima Vlade Crne Gore, analizirao aktuelnu situaciju u TE Pljevlja, njene uzroke i posledice.

"Elektroprivreda Crne Gore" izvinila se građanima Pljevalja i celokupnoj javnosti zbog ekološkog incidenta koji se dogodio 4. jula, kao i neadekvatnog informisanja javnosti o cijelom slučaju.

"Odbor direktora je zaključio da je akcident posledica havarijske drenaže sistema za odvoz pepela i šljake, u situaciji koja je mogla dovesti do porasta nivoa vode na deponiji, što bi ozbiljno narušilo stabilnost brane deponije 'Maljevac', sa nesagledivim štetnim posledicama po ljudske živote, stambene objekte i ostala materijalna dobra", navodi se u saopštenju.

Uprava policije Crne Gore podnela je ranije krivičnu prijavu protiv TE Pljevlja i četiri odgovorna lica u njoj zbog ekološkog incidenta i pomora ribe u rekama Vezišnici i Ćehotini.

Crnogorska vlada je zatražila od Elektroprivrede Crne Gore da hitno sanira štetu nastalu usled ulivanja otpadnih voda iz TE Pljevlja u te reke.

Izvor:Mondo/Srna