Medžlis Islamske zajednice Novi Pazar, u skladu sa nedavnim dogovorom na sastanku u Gradskoj upravi u vezi lokaliteta Ejup-begove džamije, uputio je dopis u kojem traži od gradonačelnika Nihata Biševca nastavak razgovora u cilju iznalaženja neophodnog rješenja.

logo iz bijeli 1200x600 1 1140x6007267917582138631395 1

Medžlis također zahtijeva da se do postizanja konačnog dogovora hitno obustave svi građevinski radovi na ovom lokalitetu, kako ne bi došlo do daljeg kompliciranja ovog pitanja.