Press konferencija generalnog sekretara Stranke demokratske akcije Sandžaka Ahmedina Škrijelja.

4307eaf377e36810d5734267c01b0ac4 

"Izlaskom u protesnu šetnju građani Sandžaka daju podršku protestima građana Srbije i njihovim zahtjevima i izražavaju svoju spremnost da zajedno izgradimo državu zasnovanu na vladavini prava i jednakih mogućnosti za sve.

Mi protestujemo protiv tolerantnog odnosa srpskih državnih organa prema zločinima nad Bošnjacima.

Srpska skupština, srpska vlada i srpski predsjednik negiraju zločin genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i masovne zločine nad Bošnjacima Sandžaka, u Sjeverinu, Kukurovićima, Štrpcima i druge zločine čije su žrtve Bošnjaci Sandžaka, čime se kod Bošnjaka stvara objektivan osjećaj nesigurnosti.

Na ovaj način izražavamo protest zbog diskriminacije koja se provodi nad Bošnjacima u Sandžaku pri zapošljavanju u tužilaštvu, sudstvu, policiji i drugim službama sa javnim ovlašćenjima.

Protestujemo zbog neprijateljskog odnosa srpskih državnih organa prema bošnjačkom narodu Sandžaka i njihovim legitimno izabranim predstavnicima izraženog kroz vjerski šovinizam, nacional fašizam i socijal rasizam.

Protestujemo protiv izraženog apsolutizma i diktature u Srbji čime je suspendovana vladavina prava i pravna sigurnost i osnovna ustavna načela pravo na život, slobodu, sigurnost i ekonomski razvoj bez uslovljavanja.

Protest što još nije riješen status Sandžaka i što Bošnjacima u Srbiji još nije priznato ranije stečeno pravo naroda.

Ovi protesti imaju za cilj sigurnu budućnost život dostojan čovjeka i izgradnju države jednakih mogućnosti za sve".

Izvor:sda.rs