r7567tzhtht

Osobe koje su se zadesile na licu mjesta, snimile su požar na automobilu...