Gradsko veće Novog Pazara donelo je na današnjem zasedanju niz važnih odluka poput usvajanja izveštaja glavnog gradskog urbaniste kojim je predviđena parcela za izgradnju nove vatrogasne stanice u Novom Pazaru a koja će se nalaziti u blizini Srednje Medicinske škole.

Gradsko vece

Osim ove odluke usvojena je izmena Plana javnih nabavki kojom je predvidjeno da se uradi trim staza na Sportsko rekreativnom centru, kao i šetalište na potesu Ulice 12. Srpske brigade.

“Veoma važna odluka današnje sednice tiče se utvrđivanja doprinosa za gradsko građevinsko zemljište na teritoji Grada, pri čemu će verski objekti imati popust od 60 odsto, a svoje obaveze moći će da ispate na 24 rate. Jedna od važnih odluka je bilo i usvajanje kvartalnog izveštaja JKP “Vodovod i kanalizacija” – istakao je nakon sednice član Gradskog veća Esad Fazlić. (rtv)