OBAVEŠTENJE o sprovođenju planske deratizacije (trovanju miševa i pacova) mamcima na bazi BROMADIOLONA

sdfghjhgfdsffghjk

Odeljenje za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednosti i zdravlju na radu Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara obaveštava građane da će se u periodu 9-10.09.2019 sprovoditi planska deratizacija na teritoriji opštine Novi Pazar.
Deratizacija će se vršiti parafniskim mamacima na bazi BROMADIOLONA. Mamci su crvene boje u obliku kocke. Mamci će na pijacama biti izloženi u posebnim obeleženim kutijama, koje su zaključane.
Da bi se izbegle neželjene posledice, potrebno je preduzeti sledeće preventivne mere:
1. Sprečiti da deca dođu u kontakt sa mamcima za glodare;
2. Sprečiti da domaće životinje dođu u kontakt sa mamcima;
3. Ne dirati zatrovane mamce
4. Ne dirati deratizacione kutije koje sadrže zatrovane mamce za glodare.
U slučaju trovanja obratiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili pozovite Nacionalni centar za kontrolu trovanja na telefone 011 2661122 i 011 2662755.
Protivotrov : Vitamin K-1

Za sve informacije u vezi sistematske deratizacije obratiti se na telefon 064/890-7325