Grad Novi Pazar kupuje plac za osnovnu školu u Šutenovcu

dsdvdfgrtgbhrt