Nakon obilaska terena i utvrđivanja visokog vodostaja reke Reške, Gradski štab proglasio je vanrednu situaciju na teritoriji grada Novog Pazara.

FTGHTRHTR

Najčitanije danas 

Ocenjujući da je vodostaj reke Raške najveći još od poplave 1979. gradonačelnik je kazao: “Leva i desna obala reke Raške su ugrožene, sve ekipe su na terenu, sve mašine javnih preduzeća i privatnika su angažovane, dežuraju, naročito pored mostova. Zahvaljujem se svim privatnicima koji su se angažovali da kako bi zaštitili imovinu naših građana, a mi ćemo se potruditi da saniramo nastalu štetu.”

U ovom trenutku raspoređeno je 750 vreća sa peskom. Prerađene vode ispravne za piće još uvek ima u dovoljnoj meri.

Direktor “Direkcije za izradnju”, Mujo Šaćirović kazao je da su jutros tri reke imale povećan vodostaj i da su se izlile, posebno reke Trnava i Jošanica i to u delovima koji su standardno na udaru prethodnih godina. “Mi intezivno radimo i nadamo se da će ove godine početi sa korićenjem Banjske i Trnavske reke. Reka Raške je imala najozbiljnija izlivanja uglavnom izazvana ljudskim faktorom. Trenutno nema veće materijalne štete. Radi se procena daljih radova na odbrani, ali razmišljamo I o sanaciji.

Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, dr Šefadil Spahić rekao je das u preuzete sve mere predviđene u ovakvoj situaciji. “Izvršili smo vanredni epidemiološki nadzor i konstantovano da je situacija nestabilna iz razloga što je došlo do izlivanja fekalija. Apelujemo na građane da preduzmu sve mere za održavanje lične higijene. Voda za piće je bakteriološki i hemijski ispravna. Kada dođe do čišćenja ulica, naše ekipe su u pripravnosti i izvršiće dezinfekciju”, rekao je dr Spahić. (rtv novi pazar)