Grupa od 25 mladih arhitetekta iz Novog Pazara uputila je Gradskom vijeću Novog Pazara stručni apel za očuvanje skulpture “Pečurke” u njenom autentičnom obliku, u originalnoj formi i obradi materijala od krupnog kamena.

pečurka1 

Kako se navodi u dopisu Gradsko vijeće Novog Pazara se moli da se u potpuno autentičnom-nepromijenjenom stanju zadrži što širi prostor oko Pečurke, uključujući dva drveta u betonskim “žardinjerama”, kao i segmente originalnog popločanja na najširem mogućem potezu.

Grupa mladih novopazarskih arhitekata predočava da, kako navode, savremeni principi transformacije gradskih centara, i na Zapadu i na Istoku, vode računa o značaju “kolektivne memorije” grada.

Utvrđeno je, kako navode, da “kolektivna memorija” – uspomene koje građani dijele puno zavisi od javnog gradskog prostora, naročito onih njegovih dijelova koji su upadljivi, istaknuti, vidljivi.

“Elementi gradskog prostora, kakav je ‘Pečurka’, doprinose identitetu grada kao i lokalnom patriotizmu (vezanosti građana za grad). Takođe doprinose osjećaju građana da imaju nešto što dijele, da su članovi jednog progresivnog društva koje se temelji na zajedničkoj prošlosti. Osim toga, ako sačuvamo ‘Pečurku’ uključićemo se u najsavremenije tokove razmišljanja i rada u arhitekturi i urbanizmu, tokove koje još uvijek nije dostigla većina gradova u Srbiji i širem regionu’ö ıstışu mladi inžinjeri arhitekture ukazujući da, ok većina gradova i društava prepoznaje značaj nacionalnih spomenika (utvrda, crkava, džamija), malo njih shvata značaj “moderne arhitekture” za identitet grada.

Naša “betonska arhitektura” pokazuje da naša modernost nije “od juče”, smatarju i dodaju da u ovom gradu postoji tradicija moderne arhitekture koju građani vole i sa kojom su rasli.

p1 1

Ilustracija novog izgleda novopazarske “Pečurke”, Foto: “Atila Hamidovic Architects”

“Novi Pazar je mali grad, ali je to takođe grad koji po svojoj historiji, geopolitičkoj poziciji, bogatstvu različitosti ima značaj koji prevazilazi njegovu veličinu. Ovo nas obavezuje da pratimo primjere i metode koje su na snazi u najprogresivnijim centrima naše struke, i na Zapadu i na Istoku, ne čekajući da ti trendovi zavladaju u našem regionu”, stoji u dopisu koji je potpisalo 25 inžinjera arhitekture.

“Sačuvajmo Pečurku bez ikakvih intervencija (oblaganja, kopanja, dograđivanja, zasađivanja)”, stoji u apelu u kojem se podsjeća da, kada je prostor trga Srđana Aleksića nepovratno izmjenjen, ona ostaje da stoji kao spomenik jednog vremena, dokaz naše duge moderne tradicije i uspomena na dječje igre, mladalačke sastanke i sve druge male i velike doživljaje koji čine život jednog grada posebnim i drugačijim. (Sana)