Najbolji student iz Novog Pazara koji studiraju na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, umesto do kraja aprila, moćiće da se prijave na konkus za dodelu stipendija sve do 10.maja. Odluku o produženju roka za prijavljivanje najboljih studenata doneli su na današnjem zasedanju većnici Novog Pazara.

aasdfgthsasghjgfhdg 

Između ostalog, Gradsko veće je usvojilo zaključak o izradi plana i programa za stručno usavršavanje zaposlenih u Gradskoj upravi sa ciljem uspostavljanja efikasnije uprave i usluga prema građanima.

Posle ovakve odluke Gradskog veća, član Kabineta gradonačelnika Samir Lekić pozvao je najbolje studente iz Novog Pazara da se prijave na konkurs za dodelu stipendija.

”Zadovoljstvo mi je da obavestim naše najbolje studente da je na sednici Gradskog veća doneta odluka o produženju roka za konkurisanje po konkursu Grada za dodelu stipendija našim najboljim studentima. Krajni rok za konkurisanje biće 10.maj. Ovakvom odlukom Gradsko veće je usvojilo zahtev naših studenata da se rok produži zbog aprilskog ispitnog roka, koji je u toku”, kazao je Lekić. 

Većnici Novog Pazara su na ovom zasedanju usvojili zaključak o formiranju radnog tima za donošenje plana i programa stručnog usavršavanja zaposlenih. Po donošenju takvog plana, prema rečima načelnika Gradske uprave Džemila Divanefendića, Gradska uprava Novog Pazara će u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Nacionalnom akademijom za javnu upravu, ubrzo krenuti sa procesom stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u svim odeljenjima lokalne samouprave. Cilj je, kako ističe Divanefendić, podizanje nivoa znanja i veština zaposlenih; bolje i efikasnije pružanje usluga građanima i uspostavljanje efikasnije uprave.

Takođe, Veće je usvojilo izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije za prošlu godinu, kao i operativni plan odbrane od poplava na teritoriji Grada Novog Pazara za tekuću godinu.

Izvor:rtvnp