Gradska uprava za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Odeljenje za komunalne, stambene i poslove saobraćaja obaveštava da će radi  obeležavanja  Dana Grada Novog Pazara doći do promene važećeg režima saobraćaja u ulicama Kej mira, Rifata Burdžovića, 37. Sandžačke divizije, Stevana Nemanje, 1 Maja, 7. Jula, Svetosavska i 8. Marta u Novom Pazaru.

panoramanovogpazaranhgf

Saobraćaj će se odvijati na način što se zabranjuje saobraćaj za sva motorna vozila i to:

– održavanje finalne večeri festivala Stvaralaštva mladih dana 18.4.2019. godine u period od 18:00h do 24:00h;

– održavanja koncerta grupe “Bijelo dugme”, dana 20.4.2019. godine u periodu od 14:00h do 24:00h i 21.4.2019. godine, od 00:00h do 08:00h u sledećim ulicama:

– Kej mira, od raskrsnice sa ulicama Save Kovačevića i Salih bega Rasovca do raskrsnice ulica Kej mira i Stevana Nemanje, 

– Rifata Burđovića, od raskrsnice ulica AVNOJ-a i Rifata Burđovića i zabranjeno je skretanje iz ulice Rifata Burđovića u ulicu Ramiza Koce,

– 37. Sandžačke divizije, od raskrsnice ulica Isa bega Isakovića i 37. Sandžačke divizije, – Stevana Nemanje, od raskrsnice ulica Avnoj-a i Stevana Nemanje,

– 1. Maja, od raskrsnice ulica 7. Jula i 1. Maja, dozvoljeno je skretanje desno iz ulice 1 . Maja u ulice 7. Jula i dr Tirše,

– 7. Jula , od raskrsnice ulica 7. Jula i dr Tirše, do raskrsnice ulica 7. Jula i Svetozara Markovića, – Svetosavska, od raskrsnice ulica Hilma Rožajca i Svetosavske, do raskrsnice ulica Gradske i Svetosavske, – 8. Marta, od raskrsnice ulica Manja Ćorovića i 8. Marta

Takođe, do promena režima saobraćaja doći će i radi održavanja XX Ramazanske trke,na način što se zabranjuje saobraćaj za sva motorna vozila u ul. AVNOJ-a i Šabana Koče na dan 19.04.2019. godine u vremenskom periodu od 16:30h do 18:00h.

Izvor:rtvnp