Uhapšen Plavljanin - Presečen lanac ulične prodaje droge

Slu­žbe­ni­ci Od­sje­ka za bor­bu pro­tiv dro­ga ju­če su u sa­rad­nji sa ko­le­ga­ma iz plav­skog Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti uhap­si­li Š.K. (50) iz Pla­va, ko­ji se u po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma vo­di kao bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­no li­ce, zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga.

          

Na osno­vu usme­ne na­red­be su­di­je za is­tra­gu Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju, a po­stu­pa­ju­ći po ope­ra­tiv­nom po­dat­ku, po­li­caj­ci su ju­če uju­tro iz­vr­ši­li pre­tres po­ro­dič­ne ku­će u na­se­lju Kru­še­vo ko­ju ko­ri­sti Š.K. To­kom pre­tre­sa li­ca i ku­će, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su pro­na­šli 267,1 gram bilj­ne ma­te­ri­je tam­no­ze­le­ne bo­je za ko­ju se sum­nja da je ma­ri­hu­a­na.

– O do­ga­đa­ju je oba­vi­je­šten dr­žav­ni tu­ži­lac u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Bi­je­lom Po­lju, ko­ji je na­lo­žio da se Š.K. li­ši slo­bo­de i da mu se pri­ve­de uz kri­vič­nu pri­ja­vu zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga. Pro­na­đe­na ma­te­ri­ja bi­će upu­će­na u Fo­ren­zič­ki cen­tar ra­di vje­šta­če­nja. Ovom za­ple­nom od stra­ne slu­žbe­ni­ka Od­sje­ka za bor­bu pro­tiv dro­ge pre­ki­nut je još je­dan la­nac ulič­ne pro­da­je opoj­ne dro­ge ma­ri­hu­a­na na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Plav – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je. (Dan)

          

Dodaj komentar
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sandzaklive.rs. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sandzaklive.rs zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sandzaklive.rs nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.