Zbog posljedica zemljotresa u Plavu ruše 20. kuća

Naj­ma­nje 20 ku­ća na te­ri­to­ri­ji plav­ske op­šti­ne je za ru­še­nje zbog po­sle­di­ca ze­mljo­tre­sa, ka­zao je pred­sjed­nik te lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve Or­han Šah­ma­no­vić. Ju­če je za me­di­je sa­op­štio da bi za sa­na­ci­ju šte­te zbog ze­mljo­tre­sa bio ne­do­vo­ljan i de­se­to­stru­ko ve­ći iz­nos od onog ko­ji je Vla­da opre­di­je­la za in­ter­vent­nu po­dr­šku op­šti­ni Plav – 70.000 eura.

e756cb7883456af14e9e07513784c3ee L

Šah­ma­no­vić je ra­ni­je u iz­ja­vi za „Dan“ ka­zao da ni­je za­do­vo­ljan opre­di­je­lje­nim iz­no­som.

– Pre­ko 20 ku­ća je za ru­še­nje. Od to­ga 10 fa­mi­li­ja je smje­šte­no kod ro­đa­ka – sa­op­štio je Šah­ma­no­vić za pod­go­rič­ke por­ta­le.

Plav će u po­ne­dje­ljak, ka­ko je na­ja­vlje­no, po­sje­ti­ti i mi­ni­star bez port­fe­lja Ma­ri­ja Vu­či­no­vić.

Cr­nu Go­ru je 4. ja­nu­a­ra po­go­dio ze­mljo­tres ja­či­ne 5,1 ste­pe­ni Rih­te­ra, na­kon ko­jeg je usli­je­di­lo de­se­tak ma­njih po­tre­sa. Epi­cen­tar naj­ja­čeg ze­mljo­tre­sa bio je u bli­zi­ni Pla­va na pla­ni­ni Vi­si­tor na du­bi­ni od 14 ki­lo­me­ta­ra.

U ze­mljo­tre­su, na sre­ću, ni­ko ni­je stra­dao, ni­ti je po­vri­je­đen, ali je pri­či­nje­na znat­na ma­te­ri­jal­na šte­ta, po­seb­no na sta­ri­jim objek­ti­ma. Po­sle­di­ce ze­mljo­tre­sa vid­ne su po­seb­no u op­šti­ni Plav, ali i u Gu­si­nju, An­dri­je­vi­ci i Be­ra­na­ma.

Vla­da je na po­sled­njoj sjed­ni­ci odo­bri­la in­ter­vent­nu po­dr­šku op­šti­na­ma u sje­ver­nom re­gi­o­nu za naj­ur­gent­ni­je po­tre­be sa­ni­ra­nja šte­ta ze­mljo­tre­sa. Op­šti­ni Plav opre­di­je­lje­no je 70.000, Gu­si­nju 50.000, An­dri­je­vi­ci 40.000 i Be­ra­na­ma 30.000 eura. (Dan)

Dodaj komentar
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sandzaklive.rs. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sandzaklive.rs zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sandzaklive.rs nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.


Da li vam se sviđa ovaj članak?