Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Produžen pritvor Anesu Strikoviću

Ape­la­ci­o­ni sud po­tvr­dio je od­lu­ku o pro­du­že­nju pri­tvo­ra Ane­su Stri­ko­vi­ću iz Bi­je­log Po­lja, ko­me se su­di u Vi­šem su­du zbog kri­vič­nog dje­la te­ško dje­lo pro­tiv bez­bjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja.

zatvor

Pre­ma op­tu­žni­ci po ko­joj se su­di Stri­ko­vi­ću, on je u no­ći 24. sep­tem­bra pro­šle go­di­ne, ne pri­dr­ža­va­ju­ći se sa­o­bra­ćaj­nih pro­pi­sa, upra­vljao ne­re­gi­stro­va­nim „fi­ja­tom” br­zi­nom od 138,60 ki­lo­me­ta­ra na čas, od­no­sno 88,60 ki­lo­me­ta­ra na čas vi­še od do­zvo­lje­nog. Do­la­skom u na­se­lje Pot­kraj­ci, na di­je­lu ma­gi­stral­nog pu­ta Bi­je­lo Po­lje – Pri­je­po­lje, za­po­čeo je pre­ti­ca­nje „audi­ja”, a ka­da su se vo­zi­la na­la­zi­la upo­re­do jed­no po­red dru­gog, okri­vlje­ni, ka­ko se na­vo­di u op­tu­žni­ci, vo­zi­lo ni­je dr­žao na po­treb­nom ra­sto­ja­nju.

Usled to­ga je na de­snoj ko­lo­vo­znoj tra­ci uda­rio „audi” zad­njim de­snim di­je­lom vo­zi­la u boč­nu li­je­vu sre­di­šnju stra­nu, pri br­zi­ni od 117,40 ki­lo­me­ta­ra, na­kon če­ga je iz­gu­bio kon­tro­lu nad vo­zi­lom ko­je je skre­nu­lo na de­snu ko­lo­vo­znu tra­ku, pre­šlo na li­je­vu i uda­ri­lo u ban­ki­nu, a po­tom i u stub ra­svje­te.

Bek­ta­še­vić je stra­dao na li­cu mje­sta, dok je Stri­ko­vić te­že po­vri­je­đen. U ude­su je po­vri­je­đe­na i Stri­ko­vi­će­va ma­lo­ljet­na su­pru­ga. (Dan)

          

Dodaj komentar

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Sandzaklive.rs. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Sandzaklive.rs zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara Sandzaklive.rs nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.

Vijesti sa najviše komentara

SANDZAKLIVE ANDROID APLIKACIJA

Pratite Sandzaklive portal i putem Android aplikacija za Vaš mobitel. Preuzmite aplikaciju i prvi saznajte najnovije vijesti .

Aplikaciju možete preuzeti klikom na link : https://play.google.com/store/apps/details?id=sandzaklive.aphtn